Biserica
"Întâmpinarea Domnului"
str. M. Kogălniceanu, nr. 67, Chișinău, Moldova

Daruri pentru două centre de ocrotire socială

În Biserica Ortodoxă s-a făcut sâmbătă, 3 noiembrie,  pomenirea tuturor celor adormiţi întru Domnul. Această slujbă se numeşte în popor Moşii de toamnă. Credincioşii obişnuiesc să se roage în această zi pentru toți cei adormiți din neamul lor.  Iar prinoasele aduse cu roade de toamnă puse spre rânduiala parastasului şi a împărţirii pentru cei adormiţi aduc frumuseţea Învierii, care face ca „pomana să fie primită”.

Darurile care au fost aduse de către credincioși în această zi au fost oferite copiilor de la Centrul de plasament de tip familial ”Small Group Homes” și Centrul pentru Copilărie, Adolescenţă şi Familie din capitală.

Milostenia este o jertfă materială adusă lui Dumnezeu. Dacă luăm aminte următoarele cuvinte  despre milostenie, "cine dă celui sărac, împrumută pe Dumnezeu", putem spune că orice lucru dat unui om aflat în lipsuri este o jertfă materială adusă lui Dumnezeu.

 

Articole de același autor