Biserica
"Întâmpinarea Domnului"
str. M. Kogălniceanu, nr. 67, Chișinău, Moldova

Slujbă de mulţumire pentru absolvenţii programului de master Istoria și cultura religiilor

Absolvenţii programului de master Istoria și cultura religiilor din cadrul USM  s-au adunat în capela universitară la un Te Deum de mulţumire pentru  binefacerile primite.

La final absolvenţii au venit cu cuvinte de mulţumire pentru părintele profesor Octavian Moșin, curatorul acestor programe de master, care reprezintă o bună platformă de a studia și a lega prietenii, de a te aprofunda în diferite materii, unde Îl poţi descoperi pe Dumnezeu mai profund.

***

Absolvenții programului de master Istoria și cultura religiilor din anul universitar 2016/17

1.      Arbuzneac Diana, tema tezei: „Satul Săşeni la 580 de ani, conducător ştiinţific:  dr. hab., conf. univ. Petrencu Anatol;
2.      Boian Ciprian, tema tezei: „Între politic şi religios: Raporturile Bizantino − Ruse în sec. IX-XIII, conducător ştiinţific:  dr. hab, conf. univ. Ion Gumenâi;
3.      Cojocaru Serghei, tema tezei: „Evoluţia şi definitivarea noţiunilor de păcat şi virtute în creştinism. Studiu inter-confesional, conducători ştiinţifici:  dr. hab., conf. univ. Ion Gumenâi; dr., conf. univ. Octavian Moşin;
4.      Cucereavîi Serghei, tema tezei: „Biserica ortodoxă din Transilvania şi activitatea Mitropolitului Andrei Şaguna, conducători ştiinţifici:  dr. hab., conf. univ. Ion Gumenâi; dr., conf. univ. Octavian Moşin;
5.      Fuior Natalia, tema tezei: „Семейные отношения в странах Древнего Востока, conducător ştiinţific:  lectorCorobcean Andrei;
6.      Gorbulevici Iana, tema tezei: „Откровение Мефодия Патарского и его влияние на интерпретацию исторических событий в эпоху средневековья, conducător ştiinţific:  dr., conf. univ. Dragnev Emil;
7.      Gurmuzachii Ludmila, tema tezei: „Evoluţia raporturilor între Biserica Ortodoxă şi Imperiul Otoman în timpul lui Mahomed al II-lea, conducător ştiinţific:  dr. hab., conf. univ.Ion Gumenâi;
8.      Huzun Marina, tema tezei: „Politici de protejare şi valorificare a patrimoniului arheologic în Republica Moldova (1946-2016), conducător ştiinţific:  dr., conf. univ. Matveev Sergiu;
9.      Lesnic Marina, tema tezei: „Circulaţia literaturii religioase în Basarabia în secolul XIX, conducător ştiinţific:  dr. hab., conf. univ. Ion Gumenâi;
10.  Macari Adrian, tema tezei: „Rolul bisericii ortodoxe în promovarea culturii în sudul Basarabiei. (Studiu de caz: Satul Sadaclia), conducător ştiinţific:  dr. hab., conf. univ.Ion Gumenâi;
11.  Marandiuc Dumitru, tema tezei: „Istoria Bisericii „Sfânta Treime” din satul Ohrincea, conducător ştiinţific:  dr., conf. univ. Octavian Moşin;
12.  Melnic Victor, tema tezei: „Paisianismul, conducători ştiinţifici:  dr. hab., conf. univ. Ion Gumenâi; dr., conf. univ.Octavian Moşin;
13.  Moşneguţu Valeriantema tezei: „File din istoria satului Prajila, conducător ştiinţific:  dr. hab., conf. univ. Ion Eremia;
14.  Paşenciuc Natalia, tema tezei: „Особенности развития ориньякской культуры на Среднем Днестре по материалам стоянки Климэуць II, conducător ştiinţific:  dr., conf. univ. Sergiu Matveev;
15.  Plămădeală Ion, tema tezei: „Istoricul învăţăturilor schismatice în creştinism până în anul 1054, conducători ştiinţifici:  dr. hab., conf. univ. Ion Gumenâi; dr., conf. univ.Octavian Moşin;
16.  Russ Victoria, tema tezei: „Activitatea misionară a religiei creştine în primele trei secole p. H., conducător ştiinţific:  dr. hab., conf. univ. Ion Gumenâi;
17.  Serova Anastasia, tema tezei: „Эсхотологическая проблематика  в сочинениях  святых отцов церкви (III-VI век), conducător ştiinţific:  dr., conf. univ. Emil Dragnev;
18.  Ursu Oleg, tema tezei: „Evoluţia istorică şi tradiţia ascetică în Muntele Atos, conducători ştiinţifici:  dr. hab., conf. univ.Ion Gumenâi; dr., conf. univ. Octavian Moşin;
19.  Zeru Valeriu, tema tezei: „Vrajitoria ca pseudoreligie, conducători ştiinţifici:  dr. hab., conf. univ. Ion Gumenâi; dr., conf. univ. Octavian Moşin.

Articole de același autor