Biserica
"Întâmpinarea Domnului"
str. M. Kogălniceanu, nr. 67, Chișinău, Moldova

Sfinții Trei Ierarhi inspiră teologii din toate timpurile

Așezarea cinstirii Sfinților Trei Ierarhi într-o zi aparte este produsul secolului XI, fiind chiar voia sfinților de a înceta disputele iscate în Constantinopol, cine dintre ei deține întâietatea: Vasile cel Mare, Grigore de Dumnezeu Cuvântătorul sau Ioan Gură de Aur?

Pomenirea celor trei împreună arată unitatea și împreună lucrarea ierarhilor în ogorul Domnului, înțelegând că capul Bisericii este Hristos Domnul.

Sfinții Trei Ierarhi au fost cinstiți și la capela universitară, înălțându-se rugăciuni pentru tinerii care studiază și care îl caută pe Dumnezeu, cerând mijlocirea și ajutorul Sfinților prăznuiți.

Articole de același autor