Biserica
"Întâmpinarea Domnului"
str. M. Kogălniceanu, nr. 67, Chișinău, Moldova

Să prăznuiască toată lumea cea văzută și cea nevăzută, a înviat Hristos, Bucuria cea veșnică

Cerurile după cuviință să se veselească și pământul să se bucure. Și să prăznuiască toată lumea cea văzută și cea nevăzută; că a înviat Hristos, Bucuria cea veșnică.

Pentru Ortodoxie, săr­bătoarea Sfin­te­lor Paşti este o icoa­nă a bu­cu­­riei veşnice din Împărăţia ce­ru­rilor.  Pentru a se face părtași acestei bucurii numeroşi creştini s-au adunat la biserica “Întâmpinarea Domnului” din incinta USM.

Slujba Învierii, Utrenia şi Sfânta Liturghie au fost oficiate de un sobor de preoți și diaconi în frunte cu preotul paroh, Octavian Moșin. După chemarea „Veniţi să luaţi Sfânta Lumină” a urmat înconjurul complexului universitar  şi slujba Învierii.  A urmat învăţătura despre Sfintele Paşti a Sf. Ioan Gură de Aur: " Gustați toți din ospățul credinței. Împărtășiți-vă toți din bogăția bunătății. Să nu se plângă nimeni de lipsă, că s-a arătat Împărăția cea de obște. Nimeni să nu se tânguiască pentru păcate, că din mormânt iertare a răsărit. Nimeni să nu se teamă de moarte, că ne-a izbăvit pe noi moartea Mântuitorului. A stins-o pe ea Cel ce a fost ținut de ea.". După care s-a continuat cu Utrenia Învierii şi Sfânta Liturghie.

Părinte Octavian a ținut un cuvânt de învățătură către cei prezenţi.

„Sufletele noastre sunt pline de răni, care ne împiedică să trăim în bucurie și fericire. Pentru toate aceste răni există doar un singur doctor – Dumnezeu, un singur spital – Biserica, şi un singur medicament – bucuria. Acea bucurie care ne tămăduieşte de toată rana sufletului, a inimii și a minții, acea bucurie pe care nu o putem găsi decât în Hristos Cel răstignit şi înviat”, a subliniat părintele.

Prin Învierea Domnului se vrea învierea noastră, pentru o viață mai plină de sens, de legătură cu Dumnezeu și cu aproapele, de pace și de bucurie.

Drept aceea, să facem din acest praznic un prilej de înnoire a vieţii noastre, de îndreptare şi de îmbunătăţire a ei, prin credinţă, prin muncă cinstită şi prin fapte bune.

Fie ca aceste zile să fie mai senine, să le petrecem în armonie cu cei din jur și să avem folos duhovniocesc din ceea ce facem.

Hristos a Înviat!

Articole de același autor