Biserica
"Întâmpinarea Domnului"
str. M. Kogălniceanu, nr. 67, Chișinău, Moldova

„Duhule Sfinte suflă și întru noi darul tău cel purtător de lumină” – Duminica Cincizecimii la Biserica „Întâmpinarea Domnului”, USM

Biserica Ortodoxă se află, astăzi, 27  mai 2018 în Duminica Cincizecimii, a Pogorârii Sfântului Duh sau a Rusaliilor – numită în popor şi Duminica mare. Aceasta este sărbătoarea anuală a Pogorârii Sfântului Duh peste Sfinţii Apostoli. 

Duminica Cincizecimii constituie cea mai veche sărbătoare creştină împreună cu cea a Paştilor, fiind prăznuită încă din vremea Sfinţilor Apostoli.

La Biserica „Întâmpinarea Domnului” din incinta USM, slujba Sfintei Liturghii, urmată de Vecernia „Plecării genunchilor“, a fost oficiată de un sobor de preoți.

Sărbătoarea de astăzi este prăznuită la 10 zile după înălţare sau la 50 de zile după Paşti, când a avut loc evenimentul sărbătorit şi când evreii îşi serbau şi ei Praznicul Cincizecimii. Ε totodată sărbătoarea întemeierii Bisericii noastre, căci în aceeaşi zi, în urma cuvântării însufleţite a Sfântului Apostol Petru, s-au convertit la creştinismca la trei mii de suflete, care au alcătuit cea dintâi comunitate creştină din Ierusalim (Fapte 2,41), nucleul Bisericii de mai târziu.

Prin Pogorârea Duhului Sfânt a început o epocă nouă în istoria mântuirii neamului omenesc. Astfel a luat fiinţă în chip văzut Biserica, adică Împărăţia lui Dumnezeu pe pământ, flacăra Duhului Sfânt în lume. S-a împlinit în acest mod ţelul final al întrupării, al jertfei de pe cruce şi al Învierii Domnului.

După săvârşirea Sfintei Liturghii, mulţi dintre credincioşii prezenţi s-au împărtăşit cu Sfintele Taine, după care a urmat Vecernia plecării genunchilor, în cadrul căreia slujitorii bisericii au citit din faţa uşilor împărăteşti cele şapte rugăciuni, împărţite în trei grupe, rânduite de Biserică pentru praznicul Pogorârii Duhului Sfânt.

La final pr. Octavian, parohul bisericii, a anunațat programul slujbelor pentru săptămână care urmează, la care i-a îndemnant să participe și pe cei prezenți.

 

Articole de același autor