Biserica
"Întâmpinarea Domnului"
str. M. Kogălniceanu, nr. 67, Chișinău, Moldova

ANACEC a înmânat diploma de doctor în filosofie preotului Octavian Moșin

Pe data de 25 octombrie 2019, la Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educație și Cercetare a avut loc înmânarea festivă a diplomelor de doctor habilitat (3), diplomelor de doctor (29), certificatelor de conferențiar universitar (9), certificatelor de abilitare cu drept de conducător de doctorat (17).

Preotului profesor Octavian Moșin de la Universitatea de Stat din Moldova i-a fost înmânată diploma de doctor în filosofie, în urma susținerii la 20 mai 2019 a tezei: ”Umanismul filosofiei creștine în opera lui Alexandru Scarlat Sturza”, coordonator științific: prof.univ.dr.hab. Vasile Țapoc.

Părintele Octavian activează din anul 2000 în calitate de cadru didactic. În perioada 2000-2007 la Academia Teologică din Chișinău, din anul 2003 până în 2012 la Facultatea de Arte Plastice a Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice, din anul 2011 la Universitatea ”C. Stere” și Universitatea de Stat din Moldova. În anul 2010 a susținut teza de doctor în teologie la Universitatea ”L. Blaga” din Sibiu, România, teză recunoscută în Republica Moldova în domeniul istoriei universale. Este conferențiar universitar în cadrul Facultății de Istorie și Filosofie, USM. Cursuri predate: Istoria creștinismului, Patristică, Bizantinologie, Morala Creștină, Filosofia, Ecosofia, Axiologa creștină ș.a.

Articole de același autor